L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, és una associació que va néixer el 1910 per acompanyar a Lourdes a tots aquells que, per motius de salut o econòmics, no podien fer sols aquell llarg viatge.

Avui, continuem vetllant perquè ningú no quedi exclòs de viure aquesta gran experiència. I per això hi aportem tot el que hi faci falta: mitjans materials, sanitaris, però, sobretot, la nostra il·lusió, la nostra esperança, el nostre amor, la nostra fe.
Al llarg de l’any són diverses les activitats que ens permeten mantenir viva la flama encesa en aquest bell estatge dels Pirineus: trobades de germanor, pelegrinatges a altres Santuaris (Montserrat) convivències… En definitiva, un estil de vida que ens porta a no deixar de banda els nostres germans malalts, disminuïts, ni ningú a qui li falti el somriure dins el seu cor. I això ens dóna felicitat.

L’Hospitalitat realitza anualment, amb malalts, dos pelegrinatges a Lourdes i un pelegrinatge  a  Montserrat.

A més dels pelegrinatges, l’Hospitalitat estén les seves activitats al llarg de tot l’any i des de l’any 2002 va crear la Fundació privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, destinada a la promoció del desenvolupament i la integració social de persones amb discapacitats intel·lectuals i/o físiques.

SUPORT AL MALALT O A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

 DONAR, REBRE,COMPARTIR


Donar .- Les persones de l’equip de suport al malalt donant una mica del seu temps, estimen, s’interessen, són propers a les necessitats dels malalts i de les seves famílies: visiten, fan companyia, truquen per telèfon, s’interessen…
Rebre.- Aquest dies he rebut aquest suport i m’he adonat com n’és d’important rebre en moments de dificultat, sentir proper l’amic, l’amiga: una trucada de telèfon, la seva companyia, una paraula d’ànim, la seva ajuda…
Compartir.- Que n’és de bo compartir els moments de joia i alegria, com també els moments de malaltia i dificultat.

 Hem d’estar agraïts de poder donar però també de poder rebre, de tenir amb qui compartir tots el moments de la nostra vida.

El Senyor, Maria, es fan presents, en aquest suport, en l’amor i en el servei hospitalari.
No deixem mai de donar-rebre-compartir, aquests tres verbs són : llum, esperança, amor davant la malaltia, les dificultats, la soledat.

JUNTA ACTUAL

rrr