Conèixer Lourdes

Història de Lourdes

Conèixer la història de les aparicions, la vida d’Stª Bernadeta i de les curacions que l’Església a considerat miracle ens ajudarà a viure més plenament la nostra experiència espiritual.

Viure Lourdes avui

El missatge de Lourdes a la llum de l’evangeli

Es diu “Missatge de Lourdes” als gestos i paraules que van intercanviar la Verge i Bernadeta, a la Gruta de Massabielle, durant les 18 Aparicions, del 11 de febrer al 16 de juliol de 1858. Per captar i comprendre el “Missatge de Lourdes “, convé conèixer el context de les Aparicions.

Tema pastoral de l´any

El que va succeir a Lourdes ha complert 160 anys. Però segueix sent d’actualitat, com l’Evangeli. L’Evangeli no data de fa 2000 anys, està davant nostre, i no ho hem aconseguit encara. Hem d’obrir els nostres cors a la Bona Notícia: el Regne de Déu està entre nosaltres.