NORMES BASIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT PELS PELEGRINATGES:

 •  TOTHOM que vulgui participar al pelegrinatge, haurà de complimentar la fulla d’inscripció amb totes les dades que es demanen. Si es possible, es demana que es complimenti en lletra majúscula.
 • Aquelles persones que s’inscriuen per PRIMERA VEGADA, hauran d’adjuntar una fotografia tamany carnet actual.
 • TOTHOM ha de complimentar el FULL D’INSCRIPCIÓ i ha de portar la targeta sanitària Europea en vigor i adjuntar una còpia de la mateixa, juntament amb una còpia del DNI també en vigor al full d’inscripció.
 • ELS MALALTS O PERSONES AMB DISCAPACITAT, han de complimentar, ells, els seus pares, tutors o el seu metge de referència el full del QÜESTIONARI DE SALUT DE MALALTS O PERSONES AMB DISCAPACITAT i signar el full.
 • ELS HOSPITALARIS, PELEGRINS, VOLUNTARIS I ALTRES han de complimentar el full del QÜESTIONARI DE SALUT i signar el full.
 • TOTHOM ha de signar el full d’autorització de tractament de dades. Aquest full es complimenta i es guardarà a la base de dades de l’Hospitalitat i no caldrà tornar a signar-lo als propers pelegrinatges. Recordar a tothom que si hi ha algun canvi en les dades personals, de domicili, de correu electrònic, dades bancàries etc…. s’ha d’avisar a l’hospitalitat.
 • MOCADORS I XAPES O INSIGNIES, aquest any només es repartiran a aquelles persones que venen per primera vegada. Als malalts o persones amb discapacitat SI es donarà mocador i xapa o insígnia en tot cas.
  Recordatoris varis:
 • Portar la roba marcada, la medicació en Blister o caixes originals, l’indentificació personal i de les maletes visible. Estar puntual al lloc on ens indiquin.
 • PELEGRINS: Cada hotel té un responsable dels pelegrins i en el panell d’informació de l’hotel hi haurà el programa diari del pelegrinatge.
 • MALALTS: Cal portar les maletes, bosses i cadira de rodes, en el cas que en portin, marcades amb les etiquetes que trobareu en el sobre amb el bitllet.