Missa a la Catedral 11 de Febrer

  CALENDARI D’ACTIVITATS 2021 FEBRER TRÍDUUM I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Dia 4 Missa de difunts Dia 11 FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Celebracions a la Catedral Dia 18 Missa de Santa Bernadette       MARÇ Dia 6 Calçotada hospitalària Dia 7 ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA A concretar […]

CALENDARI 2023

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023 FEBRERO TRÍDUUM I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Jueves Dia 2 Misa de difuntos Sabado Dia 11 FIESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Celebracion en la Catedral Sabado Dia 18 Misa de Santa Bernadette       MARZO Sabado Dia 11 Calçotada Hospitalària als Maristas de […]