Programa i tarifes

Dijous 27 de Setembre JUNY

 • 7:00 Presentació al lloc de sortida a Barcelona (Delegacions a consultar)
 • 17.00 Arribada a Lourdes. Els Hospitalaris i voluntaris escolars es presentaran al seu responsable de servei a l’hora i lloc que indica el seu bitllet d’inscripció .
 • 20.15 Missa i presentació del tema de l’any per als pelegrins a la capella St. Paul (5a planta de l’Accueil, costat Hospitalet)
 • 21.30 Reunió de tot el personal de Servei a la Sala de Trànsit de la 5a planta (costat Hospitalet)

Divendres 28 de JUNY

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 3a planta).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa). 
 • 09.00 Celebració del perdó al Prat 
 • 14:00 Piscines (opcional)
 • 14:00 Trobada de convivència a la Sala de Trànsit de la 5a planta (costat Carmel)
 • 15:45 Missa de l’oferiment a la Basílica del Roser
 • 21.00 Processó de les Torxes.

Dissabte 29 de JUNY

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 3a planta).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa).
 • 8:30 Via Crucis al Prat (només pels pelegrins)
 •  9:30 Missa a la Gruta
 • 11:00 Pas per la Gruta dels malalts i persones amb capacitats diferents
 • 11:30 Fotografia del Pelegrinatge
 • 14:30 Col·loqui – xerrada “feliços els pobres” a Sta. Bernardette (costat Gruta.)
 • 14:30 Visita a la parròquia de Lourdes (només pels pelegrins). Trobada davant la Porta de St. Josep (trenet) per pujar amb autobús.
 • 17.00 Processó del Santíssim.
 • 21:00 Reunió de joves i voluntarris escolars a la capella de St. Joseph
 • 21:45 Vetlla de pregària per a hospitalaris a la capella de St. Joseph

Diumenge 30 de JUNY

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors. (menjador 3a planta)
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis. (planta baixa)
 • 9:30 Missa internacional a l’església de Pius X
 • 12:00 Paella i fi de Festa al Cinéma de la Forêt.

Dilluns 1 de JULIOL

 • 7:00 Missa a la Capella de st. Paul per als pelegrins (5a planta de l’Accueil, costat Hospitalet)
 • 8:00 Sortida.
precios hospitalidad Barcelona