Programa i tarifes

Dijous 26 de setembre

 • 7:00 Presentació al lloc de sortida a Barcelona (Delegacions a consultar)
 • 17.00 Arribada a Lourdes. Els Hospitalaris i voluntaris escolars es presentaran al seu responsable de servei a l’hora i lloc que indica el seu bitllet d’inscripció .
 • 20.15 Missa i presentació del tema de l’any per als pelegrins a la capella St. Paul (5a planta de l’Accueil, costat Hospitalet)
 • 21.30 Reunió de tot el personal de Servei a la Sala de Trànsit de la 5a planta )

Divendres 27 de setembre

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 1a planta)).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa). 
 • 09.00 Celebració del perdó al Prat 
 • 14:00 Trobada de convivència a la Sala de Trànsit de la 5a planta
  (costat Carmel)
  15:45 Missa de l’oferiment a la Basílica del Roser
  21:00 Processó de les Torxe

Dissabte 28 de setembre

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 3a planta).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa).
 • 8:30 Via Crucis al Prat (només pels pelegrins)
 •  9:30 Missa a la Gruta
 • 11:00 Pas per la Gruta dels malalts i persones amb capacitats diferents
 • 11:30 Fotografia del Pelegrinatge
 • 15:00 Col·loqui – xerrada “feliços els pobres” a la Sala de Trànsit de la 5a planta
  14:30 Visita a la parròquia de Lourdes (només pel pelegrins). Trobada davant la Porta de St. Josep (trenet) per pujar amb autobús.
  17:00 Processó del Santíssim
  21:30 Vetlla de pregària per a hospitalaris a la capella de St. Joseph

Diumenge 29 de setembre

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors. (menjador 3a planta)
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis. (planta baixa)
 • 9:30 Missa internacional a l’església de Pius X
 • 12:00 Paella i fi de Festa al Cinéma de la Forêt.

Dilluns 30 de setembre

 • 7:00 Missa a la Capella de st. Paul per als pelegrins (5a planta de l’Accueil, costat Hospitalet)
 • 8:00 Sortida.