Programa i tarifes

Dijous 27 de Setembre

 • 7:00 Presentació al lloc de sortida a Barcelona (Delegacions a consultar)
 • 17.00 Arribada a Lourdes. Els Hospitalaris i voluntaris escolars es presentaran al seu responsable de servei a l’hora i lloc que indica el seu bitllet d’inscripció .
 • 20.30 Missa i presentació del tema de l’any per als pelegrins a la capella St. M. Kolbe (antic hospital)
 • 21.30 Reunió de tot el personal de Servei a la Sala de Trànsit de la 5a planta (costat Hospitalet)

Divendres 28 de Setembre

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 2a planta).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa). 09.00 Celebració del perdó al Prat 11:00 Fotografia del Pelegrinatge
 • 13.30 Trobada de convivència a la Sala de Trànsit de la 5a planta (costat Hospitalet)
 • 16:00 Missa de l’oferiment a la Basílica del Roser
 • 21.00 Processó de les Torxes.

Dissabte 29 de Setembre

 • 6.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 2a planta).
 • 7.30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa).
 • 8:00 Via Crucis al Prat (només pels pelegrins) 9:45 Missa a la Gruta
 • 11:00 Pas per la Gruta dels malalts i persones amb capacitats diferents
 • 14:30 Piscines (opcional)
 • 15:00 Vivències hospitalàries al camí de Santiago a l’església Santa Bernardette. (costat Gruta.)
 • 15:00 Visita a la parròquia i al panteó de l’Hospitalitat a Lourdes (només pel pelegrins). Trobada davant la Porta de St. Josep (trenet) per pujar amb autobús.
 • 17.00 Processó del Santíssim.
 • 21:45 Vetlla de pregària per a hospitalaris a la capella de St. Joseph

Diumenge 30 de Setembre

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors.
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis.
 • 9:30 Missa internacional a l’església de Pius X
 • 12:00 “Paella” i fi de Festa al Cinema de la Forêt.

Dilluns 1 d’octubre

 • 7:00 Missa pels pelegrins a la capella de la 5a planta (costat Hospitalet)
 • 8:00 Sortida.