Programa i tarifes

Dijous 22 de setembre

 • 7:00 Presentació al lloc de sortida a Barcelona (Delegacions a consultar)
 • 17.00 Arribada a Lourdes. Els Hospitalaris i voluntaris escolars es presentaran al seu responsable de servei a l’hora i lloc que indica el seu bitllet d’inscripció .
 • 20.30 Missa i presentació del tema de l’any per als pelegrins a la cripta de la Basílica del santuari.
 • 21.30 Reunió de tot el personal de Servei a la Sala de Trànsit de la 5a planta de l’Accueil (costat Carmel)

Divendres 23 de setembre

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 3a planta).
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa).
 • 9:30Retrobament amb el Santuari de Lourdes (en cas de pluja, a la Capella Notre-Dame del Santuari)
 • 10:30 Celebració del perdó a la Capella Notre-Dame del Santuari.
 • 14:00 Acte de l’Aigua a les Piscines del Santuari (opcional)
 • 15:45 Missa de l’oferiment a la Basílica del Roser
 • 17:00  Trobada de convivència hospitalària a la Sala de Trànsit de la 5a planta de l’Accueil (costat Carmel)
 • 21:00 Processó de les Torxes.

Dissabte 24 de setembre

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors (menjador 3a planta)
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis (planta baixa).
 • 8:00 Via Crucis al Prat (només pels pelegrins)
 •  10:00 Missa a la Gruta, presidida pel nostre Bisbe, Mons. Cristau
 • 11:00 Pas per la Gruta dels malalts i persones amb capacitats diferents
 • 11:30 Fotografia del Pelegrinatge
 • 14:30 Visita als passos de Sta. Bernadette (només pel pelegrins). Trobada davant la Porta de St. Josep (trenet) per pujar amb autobús. 
 • 15:30 Col·loqui – xerrada del tema de l’any a la Sala de Trànsit de la (5a planta, Costat Carmel )
  17:00 Processó del Santíssim
 • 19:30 Unció dels Malalts al menjador de l’Accueil (menjador 3ª Planta)
 • 21:15 Vetlla de pregària per a hospitalaris a la capella de St. Joseph

Diumenge 25 de setembre

 • 6:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de sectors. (menjador 3a planta)
 • 7:30 Bon dia i pregària per als hospitalaris de la resta de serveis. (planta baixa)
 • 9:30 Missa internacional a l’església de Pius X
 • 12:00 Paella i fi de Festa al Cinéma de la Forêt.

Dilluns 26 de setembre

 • 7:00 Missa a la Capella de st. Paul per als pelegrins (5a planta de l’Accueil, costat Hospitalet)
 • 8:00 Sortida.