HOSPI
     
           
     

CONTACTES GENERALS

Nom
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de les Diòcesis   de   Barcelona,   Terrassa   i Sant Feliu de  Llobregat
Direcció
Consell de Cent, 228 baixos   08011 - Barcelona
Telèfon
93.487.40.09
Horari  d’oficines
De dilluns a divendres de 16:30 a 20 h.
Ingressos i   Donatius  
 "LA CAIXA" IBAN ES07 2100 1047 92.0200107458
 
PRESIDENTA
Sra. Marta Ventura Arasanz
VICEPRESIDENTA
Sra. Nuria Reventós Bassas
CONSILIARI
Mn. Andreu Oller Salud
SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Ana Batlle Coderch
TRESORERIA I INTERVENTORIA DE COMPTES
Sra. Meritxell Guasch Ares
CAP SERVEI SANITARI
Sra. Lourdes Petit Clos
CAP SERVEI HOSPITALARIS
Sr. Xavier Pujades Rovira
CAP SERVEI HOSPITALÀRIES
Sra. Nati Roldós Bonamusa
VOCAL. SERVEI LOGÍSTICA
Sr. Joan Lleixà Jané
VOCAL. ACOLLIDA, ATENCIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Sra. Nuria Reventós Bassas
VOCAL. REPRESENTANT TERRITORIAL
Sr. Josep Giralt Pont
VOCAL REPRESENTANT JOVES
Srta. Elvira Serra García
 
RECEPCIÓ
Sra. LOURDES GARRIGA
Centre de dia Bernadette
Telèfon 93.453 28 77
 
     
                               
     
lourdes
Facebook
                   
         
Darrera actualització
28-ene-18
     
     
www.hospitalitat.org      mail: info@hospitalitat.org
També estem a Facebook
     
               
      1